NIKA AUTOR


-Levi, Pavle. (2017) Jolted Images, Unbound Analytic, Amsterdam Univeryity Press

-Krajnc, Maja. (2017) “Introduction to Newsreel 55: Which Side Are You On?” In Cinema Journal, Journal of the Society for Cinema and Media Studies, 95-99. Univeryity of Texas Press.
- Šprah, Andrej. (2017) “Newsreel 55: Which Side Are You On?” In Cinema Journal, Journal of the Society for Cinema and Media Studies, 100-114. Univeryity of Texas Press.

-Waugh, Thomas. (2017) “Meldowns, intertext, ancestors, marches, migrations: Notes on Nika Autor and Newsreel Front” In The news belong to us!, 28-39. MSUM, KGLU.
-Nichols, Bill. (2017) “Now.And Then...” In The news belong to us!, 40-43. MSUM, KGLU.

-Piškur, Bojana. (2015) v Krize on novi začetki, Slovenska Umetnost 2005-2015,11. MSUM

Colner, Miha. (2015) “Kratkovidnost zgodovinskega spomina“, Likovne besede, revija za likovno umetnost 101, Poletje, 38-45. Likovne besede.

-Obesrtar, Ciril. (2015) “Beležke o razrednem boju v obzornikih“, v Novice so naše!, 7. MSUM.
-Šprah, Andrej. (2015) “Filmski obzornik: revolucionarna priložnost za zatirano sedanjost“, v Novice so naše!, 12-18. MSUM.
-Anderson, Darran. (2014) “Nika Autor: Newsreel – The News is Ours“, Studio International,Online at: http://www.studiointernational.com/index.php/nika-autor-newsreel-the-news-is-ours (accessed 7/1/2015).

-Peteršin-Bachelez, Nataša. (2013) „Affective solidarity“, in Nika Autor, Film d' actualites – l'actu est nous, 7-8. Jeu de Paume.
Oberstar, Ciril. (2013) “Notes on the Class Struggle in Newsreels” In. Nika Autor, film d’actualités - l’actuestànous. 15-19. Jeu de Paume.
Šprah, Andrej. (2013) “Newsreel 55, Which side are you on?“ In Nika Autor, Film d' actualites – l'actu est nous, 53- 59. Jeu de Paume

-Oberstar, Ciril. (2013) “Beležke o razrednem boju v obzornikih“, v Prožnost, Resilience , Katalog U3, 7.Trienale Sodobne umetnosti v Sloveniji,17-20. MSUM.
-Šprah, Andrej.(2013) “Filmski Obzornik 55“, Prožnost, Resilience, Katalog U3, 7.Trienale Sodobne umetnosti v Sloveniji, 16. MSUM.

-Šprah, Andrej. (2013) “Filmski obzornik 55: Na kateri strani si?“, Kino!, št. 21. KINO.

-Šprah, Andrej. (2012) “Dežela selektivnega pogleda: vračanje podobe nevidnih delavcev sveta“, Kino!,, št. 17/18, 185-208. KINO.
-Troha, Tadej. (2012) “Slovenija je Slovenija“, Kino!,, št. 17/18, 186-209. KINO.
-Vidmar, Vladimir. (2012) “Dobrodošli v deželo medvedov“, Kino!, 2012, št. 17/18, 214-220. KINO.

-Benčin, Rok. (2012) “Obrobni zapis o umetniški solidarnosti“, Borec, 64, št. 685/689, 296-303. Revija Borec.
-Meden, Jurij. (2012) “Prihodnost filma v deželi medvedov“, Borec, 64, št. 639/643, 308-311. Revija Borec

-Meden, Jurij. (2012) “Prihodnost filma v deželi medvedov“, Kinotečnik, letnik XII, št. 10, junij 2012, str. 9.
-Presker, Urban. (2012) “Vsi mi smo medvedi“, Kinotečnik, letnik XII, št. 10, junij, 9

-Kapus, Sergej. (2010) “Autor Nika“, Ideja za življenje, realizem in realno v sodobni umetnosti v Sloveniji, Katalog U3, Moderna Galerija, str.11
-Vidmar, Vladimir.(2015) Razglednice, Galerija Simulaker.
-Logar, Tevž. (2011) “Više to nije država o kojoj su pričali moji stričevi, (d)robni zapiski o vprašanju solidarnosti in (pre)živetja“, Zloženka, Galerija Škuc.
-Šprah, Andrej.(2010) “Prizorošče odpora, Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture”, Kino!(str. 254, 255, 258) 9